umit-beden-diger-yayinlari-ic-sayfa

Uluslararası kitap bölüm yazarlığı

E11. Beden U, Beltram M. Periorbital anthropometry. In  Handbook of Anthropometry: Physical Measures of Human Form in Health and Disease. Victor R Preedy (ed). Springer. UK (Baskıda)

Editöre mektup:

E1. Beden U, B Sonmez ve D Erkan. The IOL-Vip System: a double intraocular lens implant for visual rehabilitation of patients with macular disease. Ophthalmology 115:921-2 (2008)

İnternet ortamında basılan dergilerde yayınlar

E2. Süllü Y, Ü Beden, R Hamidova ve H Alotaby. Combined phacoemulsification and silicone oil removal with assistance of anterior chamber maintainer. The EVRS Educational Electronic Journal. 2(2), (2006).
E3. Süllü Y, Ü Beden, I Ulugüngör ve R Hamidova. Combined phacoemulsification and pars plana vitrectomy in diabetic patients. The EVRS Educational Electronic Journal. 2(2), (2006).
E4. Gungor I, U Beden ve B Sonmez. Bilateral horizontal Vogt’s Striae in keratokonus.  Clinical Ophthalmology2:653-655 (2008)

Türkçeye kitap bölüm çevirisi

E5Beden Ü. “Lakrimal hastalıklar.” Frederick Hampton Roy (ed). Oküler ayırıcı tanı. Lippincott Williams and Wilkins.2004. Pınar Aydın (Çeviri editörü). Güneş kitabevi, 2004, Ankara.
E6Beden Ü. “Eales Hastalığı.” Sandee Saxena. Üveit el kitabı. Levent Akduman, Pınar Aydın O’Dwyr (Çeviri editörleri). Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 139-149. 2008.

Türkçe kitap bölüm yazarlığı

E7. Süllü Y, Beden Ü. “Oftalmolojik kökenli baş ve yüz ağrıları.” Güldoğuş F, Güleç S, Uçkunkaya N (editörler). Baş ve yüz ağrıları. Güneş Kitabevi. Ankara. 113-125, 2006.
E8Beden Ü. “Kapak retraksiyonları.” Pınar Aydın O’Dwyr, Tülay Kansu, Nuran Torun (Editörler). Nöro-oftalmoloji el kitabı. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 235-243. 2008.
E9Beden Ü, M Hökelek. Gözün tropikal parazitik enfeksiyonları. Tamçelik N. (editör). Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:8; Oküler enfeksiyon Hastalıklar. Epsilon Yayıncılık. Ankara. 333-341. 2008.
E10Beden Ü Süllü Y. Günlük kullanımda oftalmik patoloji, preparat hazırlama. Aydın P Akova YA (editörler). Temel Göz Hastalıkları. Güneş Tıp Kitabevleri. 2010. Ankara.