umit-beden-egitim-ve-is-deneyimleri-ic-sayfa

Tıp fakültesi, 1988 – 1995
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

Araştırma görevlisi Dr, Ekim 1995- Ekim 1999
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Ankara

Uzman Dr, Şubat 2000- Ekim 2001
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hastanesi, Ankara

Uzman Dr, Ekim 2001- Haziran 2003
Kars Devlet Hastanesi, Kars

Yrd. Doç. Dr, Haziran 2003- Ağustios 2009
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Samsun

Oküloplastik cerrahi gözlemcisi, Ocak 2004
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hast AD, Oküloplastik Departmanı

Oküloplastik cerrahi gözlemcisi, Ekim – Kasım 2005
Moorfields Göz Hastanesi Oküloplastik Cerrahi Kliniği, Londra, UK

Doç. Dr, Ağustos 2009 – 2011
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Samsun

Glokom gözlemcisi, Nisan 2009
NewYork Gaucoma Society (NewYork Eye&Ear Infirmary), NY, USA

Memorial Ataşehir Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü
2011 – …