umit-beden-klinik-cerrahi-deneyim-ic-sayfa

Oküloplastik cerrahi uygulamalari

Göz kapağı ameliyatları: göz kapağı yaralanmaları, düşüküğü (ptozis), göz kapağı şekil bozuklukları (entropiyon, ektropiyon), göz kapağı tümörlerinin eksizyonu ve kapak rekonstrüksiyon ameliyatları. Şalazyon ve diğer göz kapağı inflamatuvar hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi ile intralezyonel steroid uygulamaları.

Orbital cerrahiler: orbital hastalıkların tanı ve medikal tedavisi, orbitotomi cerrahileri, orbitada yerleşmiş tümörlerin çıkartılması, insizyonel biyopsileri ve orbital abse drenaj cerrahileri.

Tiroid oftalmopati: medikal tedavi, kapak retraksiyonlari için uygulanan Botulinum toksin enjeksiyonları, kapak retraksiyonu cerrahisi, orbita dekompresyon cerrahisi ve şaşılıkk cerrahisi.

Yüz felci tedavisi icin uygulamalar: kapak cerrahisi ve altın ağırlık uygulaması, yanak kaldırma, kaş kaldırma, tarsorafi, medial ve lateral kantoplasti ameliyatları.

Soket cerrahisi: travma, enfeksiyon ve glokom gibi nedenler ile görme yeteneğini yitirmis olan gözlerin alınması, ile goz içi tümör tedavilerinde uygulanan enükleasyon – eviserasyon cerrahileri, hareketli ve hareketsiz protez uygulaması için göz yuvasının hazırlanması ve hareketli protez için peg takılması. Protez kullanan hastalarda karşılaşılan soket sorunların çözümleri ve daralmış soketlerin genişletilmesi için uygulanan cerrahi girişimler.

Blefaroplasti (goz kapağı estetigi): Alt ve üst göz kapağı torbalarının ve cilt sarkmalarının düzeltilmesi ile internal ve eksternal kaş kaldırma ameliyatları.

Botoks uygulamaları: istemsiz göz kapağı kasları (blefarospazm) ile yüz kaslarının kasılması (hemifasiyel spazm) için uygulanan Botulinum A enjeksiyonlari ile estetik amaçlı periorbital bölgeye uygulanan Botulinum enjeksiyonları.

Göz yaşı kanalları için uygulanan cerrahi girişimler: doğuştan nazolakrimal kanal tıkanıklıkları için uygulanan sondalama ve silikon tüp implantasyon ameliyatları, eksternal ve transkanaliküler lazer dakriyosistorinostomi ameliyatları, punktum tıkanıklıklarının açılması veya punktum tıkacı uygulamaları, lakrimal sistem yaralanmaları ve kanaliküıl tamiri, Jones tüpü uygulaması.

Glokom (göz tansiyonu) uygulamaları
Glokom takibi ve tetkikleri
Glokom ilaç tedavileri
Glokom için lazer uygulamaları
Glokomun cerrahi tedavisi
Katarakt cerrahisi uygulamaları
Fakoemulsifikasyon ve ekstrakapsuler katarakt cerrahileri

  • Sekonder intraoküler lens implantasyonları

  • Sklera fiksasyon lensi uygulaması

Prematürite retinopati (ROP) takip ve tedavisi
Erken doğum nedeni ile oluşan retinal hastalığın takibi ile lazer tedavisi.