umit-beden-kongre-bildirileri-ic-sayfa

1. “Glokomlu ve normal yetişkin Türk popülasyonunda oküler pulse amplitüdün santral kornea kalınlığı, intraoküler basınç, intraoküler basınç değişikliği, yaş, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, pulse pressure, aksiyel uzunluk ve ön kamara derinliği ile ilişkisi”

Mehtap Özarslan, 2010, Samsun

2. “Tiroid ilişkili oftalmopati hastalarında kontrast duyarlılık seviyesi”.

Sümeyra Kaya, 2010, Samsun