umit-beden-projelerde-yaptigi-gorevler-ic-sayfa

1. Oküler yüzey hastalıklarında “clusterin” ekspresyonu Ondokuz Mayıs Üniversitesi T-412 numaralı bilimsel araştırma projesi, Proje yöneticisi, 2005

2. Refraktif cerrahi adayı genç – miyop popülasyonda kornea kalınlığının ultrasonik pakimetre, tarayıcı slit ışıklı kornea topografisi ve konfokal kornea mikroskobu ile değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi T-518 numaralı bilimsel araştırma projesi, Proje yönetici, 2007

3. Otomatize lamellar keratoplasti sonrası greft-host adhezyonuna etki eden faktörlerin konfokal kornea mikroskop ile değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi T-517 numaralı bilimsel araştırma projesi, Proje Yürütücü, 2007-2009

4. Sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin insan amniyon membranı ile kornea yanık tedavisinde kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi T-543 numaralı bilimsel araştırma projesi, Proje Yürütücü, 2007