umit-beden-ulusal-dergilerde-yayinlanan-yayinlar-ic-sayfa

C1.Özbek M, B Artvinli ve Ü Beden. Unusual findings on panaromic radiographs (Reports of two cases).Hacettepe Dishekimligi Fakültesi Dergisi; 23:3-5, (1999).

C2. Sullu Y, Ü Beden, I Gungor, I Sayım ve R Hamidova. Retinal ven dal tıkanıklığına bağlı vitreus kanamalarında pars plana vitrektomi. Retina-Vitreus; 12:12-15, (2004).

C3.  Ulugungor I, H Birinci, Ü Beden, D Erkan ve I Öge. Bir yalancı papilödem nedeni: Optik disk druzeni.Retina-vitreus, 12:126-129, (2004).

C4Beden Ü, Y Sullu, I Gungor, I Sayım ve D Erkan. Blefaroptozis olgularımızda eksternal yol ile uygulanan levator aponevroz cerrahisi sonuçlarımız. T Oft Gaz;35:265-70, (2005).

C5. Arıtürk N ve Ü Beden. İnfantil dönemde odunsu konjonktivit ve  spontan korneal perforasyon. MN-Oftalmoloji Dergisi ;13:73-75, (2006).

C6. Erkan D, İ Güngör ve Ü Beden. Primer infantil ekzotropyada klinik ve cerrahi tedavi sonuçları. MN-Oftalmoloji Dergisi ;13:192-194, (2006).

C7. Aksakal E, İ Ulu Güngör, Ö Eşki Yücel, Ü Beden, N Arıtürk, D Erkan ve İ Öge. Glob avulsiyonu: bir olgu sunumu. MN-Oftalmoloji Dergisi ;14:134-136, (2007).

C8Beden Ü, M Yalaz, İ Güngör, Y Süllü ve D Erkan. Lateral kantal tendon ile periorbital antropometrik değerlerdeki coğrafik farklılıklar. T Oft Gaz;37:320-324, (2007).

C9Beden Ü, İ Güngör, S Kuruca, Y Süllü, D Erkan ve İ Öge. Mooren ülserinde amniyon membran transplantasyonu. T Oft Gaz;37:338-341, (2007).

C10Beden Ü, B Sönmez, L İncesu, Ü Belet, H Akan ve D Erkan. Karotiko-kavernöz fistül olgularında manyetik rezonans anjiyografinin diagnostik değeri. MN-Oftalmoloji Dergisi;14:140-143, (2007).

C11. Sönmez B, Ü Beden, H Öztürk ve D Erkan. İntraoküler yabancı cisim sonrası gelişen korneal siderozis.MN-Oftalmoloji Dergisi;14:212-213, (2007).

C12. Sönmez B, H Öztürk, Ü Beden, N Fışgın ve D Erkan. Adenoviral keratokonjonktivit epidemisinde klinik özellikler ve salgınla mücadele. MN-Oftalmoloji Dergisi 14:197-200 (2007)

C13. Sönmez B, Ü Beden, Y Özarslan ve D Erkan. Topikal anestetik ilaçların kötüye kullanımına ikincil gelişen kornea hastalığı ve tedavisi. T Oft Gaz 38:78-83 (2008)

C14. Demir S, Ü Beden ve Y Süllü. Bir olgumuzda Bietti kristalin kornea-retinal distrofisi klinik ve muayene bulguları. MN-Oftalmoloji Dergisi 15:60-62 (2008)

C15Beden Ü, E Aksakal, B Sönmez, H Kahraman, M Aydın, T Özgen, İ Öge, Y Süllü ve D Erkan. Graves hastalarında oftalmik tutulum bulguları ve klinik aktivite. MN-Oftalmoloji Dergisi 14:266-270 (2007)

C16 Çakmak Çelik F, C Aygün, B Tanyeri, Ü Beden, Ş Küçüködük, E Çetinoğlu ve E Aksakal. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 24:81-89 (2007)

C17. Demir S, Ü Beden, M Özarslan ve D Erkan. Sjögren-Larsson sendromu ve bir olgumuzda göz muayene bulguları. Retina-vitreus 17:65-68 (2009)

C18. Ulu Güngör İ, D Turgut Çoban, ,Ü Beden, N Arıtürk ve İ Öge. Tonopen ile Goldmann aplanasyon tonometresine en yakın ölçümlerin elde edilmesinde yöntemler. MN-Oftalmoloji Dergisi 14:241-4 (2007)

C19. Sönmez B, Ü Beden, B Karakuzu ve D Erkan. Fungusa bağlı delinmiş kornea ülserinin siyanoakrilat doku yapıştırıcısı ile tedavisi. MN Oftalmoloji Dergisi 15:57-59 (2008)

C20. Sönmez B, Ü Beden, S Poyraz ve D Erkan. Epitelyal bazal membran distrofili hastalarda epitel debridmanı ve elmas uçlu tur ile tedavi. MN-Oftalmoloji Dergisi 14:279-282 (2007)

C21. Demir S, Ü Beden, B Sönmez, V Yeter, D Erkan. Sistinozisli bir olguda pigmenter makülopati. Retina-vitreus 17:145-8 (2009)

C22. Turgut Çoban D, Beden Ü, Erkan D. Ambliyop göz ile ambliyop olmayan göz arasında kontrast duyarlılık ilişkisi. MN-Oftalmoloji Dergisi 17:17-24 (2010)

C23. Turgut Çoban D, Süllü Y, Beden Ü, Erkan D. Skleral fiksasyonlu göz içi lens implantasyonu. MN-Oftalmoloji Dergisi 17:64-66 (2010)

C24. Turgut Çoban D, Çilingir A, Beden Ü. Göz kapağında pilomatriksoma. TOD Dergisi 40:1;121-124 (2010)

C25. Beden Ü, Turgut Çoban D, Sönmez B, Erkan D. Kanalikül kesilerinin bikanaliküler halka silikon tüp entübasyon ile onarım sonuçları. MN-Oftalmoloji Dergisi 16:188-193 (2009)

C26. Alparslan Pınarlı F, Ökten G, Fışgın T, Beden Ü, Kefeli M, Kara N, Duru F, Tomak L. Mesenchymal stem cells fort he restoration of the corneal epithelium. Journal of Cellular Therapy & Regenerative Medicine. 1:1;1-6 (2010)

C27. Turgut Çoban D, Ü Beden, B Sönmez, D Erkan. Eksternal Dakriosistorinostomi Sonuçları ve  İnsizyon Şeklinin Kozmetik ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerindeki Etkisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine. (baskıda)

C28. Aykut M, Kuruoğlu S, Beden Ü. Travmatik glob luksasyonu ve optik sinir kesisi. TOD Dergisi 41:2;114-117 (2011)