Gözde Sinek Uçuşmaları

Göz küresinin içi vitreus ismin verdiğimiz bir madde ile doludur. Bu madde jöle benzeri saydam bir maddedir.
Halk arasında yumurta akı olarak da bilinir.

Vitreus normal şartlarda tam olarak saydamdır. Fakat bazı insanlarda değişikliğe uğrayarak içerisinde lifler oluşturur. Bu lifler, göz hareketleri ile çalkalanarak göz içerisinde dolaşırlar.

Belirli ışık parlaklığında ve açılarında, kişi bu liflerin uçuşmasını fark edebilir. Bu uçuşmalar kişiye sinek uçuşmaları veya örümcek ağı şeklinde görülür. Bu uçuşmaların aslında ciddi bir önemi yoktur. Göz içi enfeksiyonları ve kanamaları neticesinde oluşan uçuşmalar ise istisnai durumlardır.

Vitreus jeli, gözün retina tabakasına (ağ tabakasına) bazı bölgelerde sıkı olarak yapışıktır.
Bu sebeple, vitreus içindeki değişimler ve çalkantılar, retinada çekinti oluşturarak bazı yırtıklara ve deliklere yol açabilirler.
Bu nedenle, bu tür uçuşmaların başlamasını takiben retina muayenesi önemlidir.

Aslen uçuşmaların önemsiz olmasına karşın, retinanın sağlıklı olduğunun teyit edilmesi gereklidir.
Aynı şekilde, uçuşmaların göz içi iltihaplarından veya kanamalarında kaynaklanmadığının da teyit edilmesi gereklidir.
Sonuç olarak, gözünde uçuşma başlayan hastalarımızın göz muayenesi olmalarında fayda vardır.

Retinada yırtık veya delik oluşmuş ise, bu tür yırtıkların lazer ile kapatılması gerekecektir.
Aksi takdirde, bu tür yırtıklar kalıcı görme kaybı riski oluşturabilirler.
Retina muayenesinde her hangi bir problem olmayan hastaların ise, uçuşmaları ciddiye alması gerekmez

Sadece uçuşmalarda kurtulmak için etkili bir tedavi yöntemi yoktur.
Damlalar bu konuda her hangi bir fayda sağlamazlar
Bazı merkezlerde, uçuşmaların giderilmesi için vitreusun ameliyat ile alınması (vitrektomi) uygulanabilmektedir, fakat bu tür ameliyatların uçuşmalar için uygulanması, ameliyat riskleri açısından iyi değerlendirilmelidir.