Göz kapaklarında yeni oluşan veya büyüyen kitleler, tümör olasılığı nedeniyle dikkatlice muayene edilmelidir.

Tüm tümörlerde erken tanı ve tedavi önemlidir. Göz kapağı tümörleri için ise erken tanı ve tedavi göz işlevi ve kozmetik sonuçlar açısından da önemlidir.

Bu olgularda tümör tedavisinin ilk amacı tümörün ortadan kaldırılması ve nüks etmemesinin sağlanmasıdır. Bu nedenle, tümörün cinsi, büyüklüğü ve yerleşimine bağlı olarak farklı tumor cerrahisi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Bu tür olgularda ikinci amaç, gözün işlevlerinin devamına olanak saglayacak şekilde kabul edilebilir bir fonksiyonel ve kozmetik sonuç elde edilmesidir.

Bazı tümörler özellikle göz yaşı toplama sıstemi komşuluğunda olduğu için, bu tür olgularda tümörün ortadan kaldırılması yaında, göz yaşı kanallarına da zarar vermemek için özel teknikler uygulanabilir. Sistemin hasar gördüğü bazı olgularda ise, gözyaşı kanallarının alternatif yöntemler ile onarılması gerekebilir.

Bir çok olguda ise, tümörün alınmasının ardından, göz kapaklarının düzgün kapanabilmesi sağlanarak, göz yüzeyinin dış ortamlardan korunma mekanizmasının sağlam kalması sağlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, göz yüzeyi, göz kırpma mekanizması sayesinde sürekli olarak ıslak tutulması gereken bır yüzeydır. Bu şekilde saydam tabakanın beslenmesi, canlılığı ve saydamlığı devam ettirilebilir.

Bu nedenle tümörün alınmasının ardından kapak onarımının işleve ve kozmetiğe uygun olarak yapılması gereklidir ve bu işlem tümör büyüdükçe daha zor bir hale gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı göz çevresinde ortaya çıkan veya büyümeye başlayan kitlelerin zaman kaybildelmeden oküloplastik cerrahi ile ilgilenen bir göz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Oküloplastik cerrahi, bu tümörlerin çıkartımı ve gözkapağının onarımı için çeşitli teknikler kullanabilen bir disiplindir.
Oküloplastik cerrahi konusunda deneyimli göz hastalıkları uzmanları, tüm bu işlevsel ve kozmetik konularda bilgi ve tecrübeye sahip en ideal hekim grubudur.

Prof. Dr. Ümit Beden

Göz Hastalıkları Uzmanı

Oküloplastik ve Orbital Cerrahi

www.umitbeden.com