İş güvenliği, işçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisidir. Bu anlamda, gözün korunması oldukça önemlidir.

Çalışma hayatında, her gün göz yaralanması ile sonuçlanan yüzlerce iş kazası meydana gelmektedir. Bu kazaların çoğu gerekli tedbirler alınmadığı için meydana gelmektedir

ABD’de her gün 2000 den fazla, tıbbi tedavi gerektiren, işle ilgili göz yaralanması vakası bildirilmektedir.

Yaralanmaların yaklaşık üçte biri hastane acil servislerinde tedavi edilmektedir ve bu yaralanmalar en az 100 olguda bir veya birkaç gün iş kaybı ile sonuçlanmaktadırlar.

Bu yaralanmaların büyük çoğunluğu göze çarpan veya aşındıran hareketli küçük parçacıklar sonucu oluşmaktadır.

Bu parçacıklara verilecek en sık örnekler arasında, metal kıymık, çapak, talaş, toz ve çimeno parçacıkları sayılabilir.

Ahşap veya metal çivi, zımba ya da kıymık gibi nesnelerin bazıları ise göz küresini delerek kalıcı görme kaybına neden olabilmektedirler.

Büyük nesneler ise göze veya yüze  çarparak künt göz veya göz çevresi yaralanmalarına neden olabilir.

Endüstriyel kimyasallar veya temizlik ürünleri ise bir veya iki göze birden sıcrayarak gözlerde kalıcı hasara neden olabilen kimyasal yanıklara neden olabilmektedirler.

Gözde termal yanıklar da sıklıkla karşılaşılan ış kazalarındandır.  Kaynakçılar veya onların yardımciları ise kornea yanıkları ile sonuçlanan UV radyasyona maruz kalmaktadırlar.

Sık karşılaşılan göz yaralanmaları dısında, özellikle sağlık ve laboratuvar çalışanları, temizlik işcileri ve hayvanlar ile ilgilenen işçiler için göz yüzeyine bulaşma yolu ile enfeksiyon kapma riskleri mevcuttur.

Bu bulaşmalar, göze kan veya enfekte sıvı sıçraması veya bulaşık ellerin göz ile teması sonucu gelişebilmektedir.

Bu bulaşmalar geçici bir konjonktivite neden olabileceği gibi HIV, Hepatit B veya kuş gribi gibi cok daha ciddi enfeksiyonlara da neden olabilmektedirler.

Bu nedenlerle, çalışma ortamında göz kazalarının ve enfeksiyon bulaşımının önlenmesi için gerekli endüstriyel tedbirler alınarak düzenlemeler yapılmalıdır.

Kişisel göz koruması için koruyucu gözlükler, güvenlik maskeleri, yüz maskeleri veya kafa maskeleri kullanılabilir.

Gerekli yöntemin seçiminde işin risk doğası, kullanılan diğer güvenlik malzemeleri ve kişinin görsel ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.

Kullanılan yöntem hem ışçi için rahat olmalı, hem de kişiye yeterli görüş keskinliği ile yan görüş alanı sağlamalıdır.

Bu şekilde, risk değerlendirmesi ile kullanılacak göz koruma yöntemine karar vermek sağlıklı olacaktır.