Göz kapaklarında yağ salgılayan meibomian bezleri vardır. Bu yağ salgısı göz yüzeyine akarak gözyaşının yağ tabakasını oluşturur. Meibomian bezleri beslenme, stres ve enfeksiyon gibi farklı etkenler ile etkilenerek yağ salgısını daha sıvı veya katı halde gerçekleştirebilir. Yağ salgısının katılaştığı durumda bezlerin ağzı tıkanır ve üretilen yağ bez içinde birikerek kistleşir. Bu duruma şalazyon adı verilir. Yani şalazyon aslında ciltte görülen sivilce ile benzerlik gösterir. Bu gibi durumlarda erken dönemde sıcak kompres ve kapak masajı ile şalazyonun tedavisi mümkündür. Bazı durumlarda antibiyotik pomad veyat ablet-şurup gerekli olabilir. Uzun süre düzelmeyen şalazyonlarda ise cerrahi tedavi esastır. Bu durumlarda göz kapağının arka tarafından kist boşaltılır. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika sürer, lokal anestezi ile yapılır, ağrısızdır, başarı şansı yüksektir ve göz kapağında estetik olarak iz bırakmaz.