Entropion
Entropion göz kapaklarının ıçe (göze doğru) dönmesidir. Genellikle alt kapakta görülür. Bu durumda göz yüzeyine (özellikle korneaya) temas eden cilt dokusu ve kirpikler burada harabiyete ve enfeksiyona yol açarlar. Bu nedenle görme kaybına da neden olabilen entropion cerrahi olarak düzeltilmesi gereken bir hastalıktır.

Entropionun belirtileri nelerdir?

  • Gözde batışma ve ağrı
  • Sulanma
  • Enfeksiyon ve çapaklanma
  • Tedavi edilmediği takdirde korne hasarı gelişeceğinden dolayı görme kalıcı olarak etkilenebilir.

Entropionun sebebi nedir?
Entropion, doğuştan (gelişimsel) olabileceği gibi, sonardan da ortaya çıkabilir. Sonradan ortaya çıkan entropion genellikle yaşın ilerlemesi sonucunda göz çevresindeki dokuların zayıflaması nedeni ile oluşur. Göz kapaklarındaki gerginliğin kaybolamsı sonucunda bu tür olgularda, tıpkı bir gevşek tenis filesi gibi, göz kapakları göze veya dışarı doğru dönebilmektedir.
Entropion, ayrıca bazı göz yaralanmaları veya göz enfeksiyonları nedeniyle de ortaya çıkabilir. Özellikle trahom enfeksiyonu dünya üzerinde entropiona ve görme kaybına neden olan en sık enfeksiyondur. Göz kapaklarında nedbe dokusu bırakan yaralanmalar ile bazı cerrahi uygulamalar da (tümör alınması gibi) göz kapaklarının göze doğru veya dışarı doğru çekilmesine neden olabilir.

Entropionun tedavisi nedir?
Entropionun kalıcı tedavisi cerrahidir. Ameliyata kadar geçen süre içerisinde korneanın korunması amacı ile suni gözyaşları ve bazen kirpiklerin korneaya değmesini engellemek için kontakt lens tedavisi uygulanabilir. Yine geçici bir yöntem olarak alt göz kapağının yanağa bant ile yapıştırılmsı da kirpiklerin korneaya değmesini önleyebilecektir.

Cerrahi tedavi, genellikle oküloplastik cerrahi uygulaması ile giderilir. Özellikle göz kapakları konusunda uzmanlaşmış olan ve aslen bir göz hastalıkları uzmanı olan oküloplastik cerrahi uzmanları, bu tür olguların tedavisinde, muayene bulgularına bağlı olarak değişebilen çok farklı cerrahi yöntemler uygalayabilmektedir.