Sarı Nokta Hastalıkları

Keskin ve renkli görmeden sorumlu retina tabakasına makula adı verilir. Bu alana içerdiği özel pigment maddelerinden dolayı sarı nokta adı verilir.

Görme, makulanın da bulunduğu retina merkezinde (santral retina) daha keskin, kenarlara (periferik retina) doğru ise daha zayıftır.

Yaşa bağlı makula dejeneresansında makula bölgesinde yavaş yavaş fotoreseptör  harabiyet geliştiği için görme kaybı da ilerleyici özellikte izlenir.

Yaşa bağlı makula dejenerasyonunun klinikte yaş ve kuru iki farklı tipi vardır. Hastaların yaklaşık %80’inde kuru (atrofik) tip bulunsa da, görme kaybından en çok yaş (eksüdatif) tip sorumludur.

Yaşa bağlı makula dejeneresansınde hasar genel olarak kalıcıdır. Yani kaybedilen görmenin geri kazanılması kolay değildir.

Kuru tip makular dejenerasansı için belirgin bir tedavi yöntemi yoktur; ancak bazı vitamin karışımlarının önleyici olduğu ileri sürülmektedir.

Yaş tip makula dejenerasyonu tedavisinde laser tedavisi ile göz içine enjeksiyon yapılması uygulanır. Bu ilaçlar steroid ya da vasküler endotelial büyüme faktör inhibitörleri (antiVEGF) dir. Bu ilaçlar angiogenez denen yeni damar oluşumlarına engel olur. Bu tedavinin steril ortamda yapılması gerekir.

Sarı nokta hastalığı ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayınız..