Göz yaralanmaları ve kaybı sonrası protez uygulanması için genellikle önce göz yuvasının hazırlanması gereklidir.

Eviserasyon bu amaçla yapılan bir ameliyattır.

Bu işlemde göz içi yapılar boşaltılarak bunun yerine bir bilye yerleştirilir.

ÜTSE ameliyatı ise eviserasyon ameliyatlarından biridir.

ÜTSE’nin diğer eviserasyon ameliyatlarından farkı korneanın (Gözün saydam tabakasının) yerinde bırakılmasıdır.

Tüm eviserasyon yöntemlerinde olduğu gibi ÜTSE ameliyatında da göz içi yapılar boşaltılmaktadır ve sadece göz küresinin dış beyaz ve saydam kılıfı yerinde bırakılmaktadır.

Bu yöntemin diğer eviserasyon yöntemlerine göre avantajları ve dezavantajları vardır.

Göz yapılarının yerinde kalmasını isteyen bazı hastalar için ise bu yöntemlerden çok göz içi balon uygulaması düşünülebilir.

Bu yöntem ise henüz çok yenidir ve hasar görmüş gözlere uzun dönemde gözün küçülmesini önlemek amacı ile yapılabilecektir