Göz hastalığı bulunan gebelerin normal doğumdan kaçındıkları bilinen bir gerçektir. Bunun nedeni, bazen doğum uzmanının, bazen göz uzmanının yönlendirmesi, bazen de hastanın kendi çekinceleridir.

Normal doğuma engel olduğu düşünülen en sık hastalık myopidir. Göz hastalığı nedeni ile sezaryen tercih edilen hastaların yarısını myopi hastaları oluşturmaktadır. Yapılan 3 ayrı yurt dışı çalışmasında, yüksek myopi bulunan toplam 115 olgunun doğum öncesi ve sonrası göz kontrolleri yapılmış ve doğuma bağlı gelişen her hangi bir retinal problem tespit edilmemiştir. Bu hastalarda normal doğum sonrası karşılaşılmış olan problemler, retinal kanama ve ödem olarak tespit edilmiştir. Bu problemlerin ise myopiye bağlı olduğunu iddia etmeyi gerektirecek yeterli kanıt mevcut değildir.

Bu nedenle, myopi bulunan hastalarda sezaryen gerekli olduğunu gösteren tıbbi delil mevcut değildir.

Normal doğuma engel olduğu düşünülen bir diğer hastalık ise retina dekolmanıdır (ağ tabakasında yırtılma). Myopi nedeni ile sezaryen önerilmesinin nedeni de zaten retina dekolmanı çekincesidir. Bu nedenle, yukarıdaki bahsedilen çalışmalar, retina dekolmanının da sezaryen sebebi olamayacağını düşündürmektedir. Bunun tek istisnası olarak, hamilelik sırasında gelişen taze retinal yırtık veya yeni dekolman olabileceği birçok doğum uzmanı tarafından paylaşılan ortak fikirdir.

Diğer bir sezaryen sebebi ise göz tansiyonu (glokom) hastalığıdır. Doğum esnasında göz içi basıncının artacağı doğrudur. Fakat göz tansiyonunun ileri olmadığı olgularda, kısa süreli göz içi basınç artışının göz üzerinde belirgin bir olumsuz etkisinin olması beklenmez. Sadece ileri evre göz tansiyonu bulunan olgular ise buna istisnadır. Göz tansiyonu hastalığının ilerlemiş olduğu olgularda, kısa süreli basınç artışlarından da kaçınmak gereklidir. Bu tür basınç artışları hasarlı gözlerde görme kaybına daha kolay neden olabilmektedir.

Normal doğum esnasında görülebilen en sık göz problemleri, konjonktiva altına ve

retina içine kanamalardır.

Bu problemlerin ise, göz hastalıklarına bağlı olmadığı, daha çok ilk gebelikten sonra görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenlerle, her normal doğumdan sonra göz problemlerinin görülebileceği bilinmelidir. Bunun yanında, bu tür problemlerin hâlihazırda bulunan diğer göz hastalıklarına bağlı olmadığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, normal doğum sonrasında, göz içine ve dışına kanamalar görülebilmekte ise de, bu problemlerin hâlihazırda bulunan göz hastalıklarına bağlanması doğru değildir. Bu tür problemlerin, göz hastalığı olsun veya olmasın, tüm hastalarda görülebileceği unutulmamalıdır.

 

Prof. Dr. Ümit Beden

Göz Hastalıkları Uzmanı

www.umitbeden.com